Lập hồ sơ quản lý sức khỏe cá nhân – Thay đổi vì sức khỏe người dân

Họ và tên: Lưu Thảo Trang

MSSV: 13031120

Lớp: Thiết kế nội dung website tối T3-T5

Năm 2017, dự kiến mỗi người dân sẽ được lập hồ sơ sức khỏe (HSSK) cá nhân, thông qua đó người dân sẽ được chăm sóc, định hướng, tư vấn sức khỏe ngay tại y tế cơ sở. Hiện, cơ quan Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam đã lập dự toán kinh phí bổ sung năm 2017 trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt để lập HSSK cho những người đã tham gia bảo hiểm y tế (BHYT); đối với những người chưa tham gia BHYT (khoảng 18% số dân), nguồn kinh phí sẽ do ngân sách địa phương hoặc các nguồn tài trợ chi trả…

Quản lý sức khỏe cá nhân là gì?

Quyết định số 831/QĐ-BYT do Bộ Y tế ban hành về việc mẫu hồ sơ quản lý sức khỏe cá nhân phục vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu, quản lý sức khỏe cá nhân toàn diện và liên tục tại các trạm y tế cấp xã và tương đương.

Quản lý sức khỏe cá nhân là chủ trương nhằm nắm bắt sức khỏe toàn diện, liên tục cho cá nhân, hộ gia đình và cộng đồng; sàng lọc, phát hiện sớm các bệnh tật; tư vấn sức khỏe, phòng bệnh, nâng cao năng lực cá nhân, hộ gia đình và cộng đồng trong việc chủ động bảo vệ, chăm sóc sức khỏe…

Nhiều lợi ích từ lập hồ sơ quản lý sức khỏe cá nhân

Nhờ HSSK cá nhân, mỗi người dân có thể tự biết tình trạng sức khỏe của mình thông qua hệ thống quản lý sức khỏe toàn dân, qua mã định danh (ID) và các thông tin bảo mật khác như điện thoại, số CMND, mã vạch… Các cơ sở khám chữa bệnh có thể lấy thông tin hành chính, lịch sử bệnh, yếu tố nguy cơ, vùng dịch để tham khảo cho công tác khám chữa bệnh, giúp tiết kiệm thời gian, thống nhất, khoa học và chính xác. Hệ thống này cũng cảnh báo về thông tin y tế quan trọng ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng; đặc biệt quản lý, theo dõi thường xuyên, kịp thời các loại dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm đối với cộng đồng.

Với hồ sơ sức khỏe cá nhân, hầu hết các bệnh thông thường sẽ được phát hiện sớm và giải quyết sớm ngay tại tuyến khám chữa bệnh ban đầu, hạn chế biến chứng và diễn biến bệnh tật nặng, giúp giảm quá tải bệnh viện, giảm áp lực đối với ngành y tế. Mặt khác, khi thông tin về sức khỏe của người bệnh thông suốt các tuyến, giúp việc chẩn đoán chính xác, phối hợp điều trị thống nhất, hiệu quả điều trị sẽ cao hơn và chất lượng sống của người dân cũng tăng lên.

Bước đầu thực hiện

Tại Bắc Ninh, công tác khám lập hồ sơ quản lý sức khỏe cá nhân bắt đầu được triển khai từ cuối năm 2016 tại các xã Chi Lăng và Phù Lương (Quế Võ). Đến nay, đã có 17 xã, phường, thị trấn kết thúc việc khám, lập hồ sơ sức khỏe cá nhân với hơn 92,5 nghìn người. Từ tháng 5, công tác này sẽ triển khai đồng bộ tại các huyện, thị xã, thành phố với tiến độ dự kiến khoảng 2 xã, phường, thị trấn/tháng.

Chi Lăng là xã đầu tiên của huyện Quế Võ, cũng là đơn vị đầu tiên của tỉnh thực hiện làm điểm công tác khám, lập hồ sơ quản lý sức khỏe người dân. Bác sĩ Nguyễn Khắc Thăng, Trạm trưởng Trạm Y tế xã Chi Lăng chia sẻ: “ Là đơn vị đầu tiên thực hiện nên chúng tôi có nhiều bỡ ngỡ. Chúng tôi vừa làm vừa rút kinh nghiệm do chưa có mẫu mô hình cụ thể nào.”

Tại Chi Lăng, việc xây dựng kế hoạch cụ thể phục vụ công tác khám, lập hồ sơ sức khỏe cá nhân được Trạm Y tế xã chủ động xây dựng, tham mưu với Đảng ủy, UBND, Ban Chăm sóc sức khỏe nhân dân xã. Công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia chủ yếu qua kênh truyền thông trực tiếp là các hội, đoàn thể tại địa phương như: Hội Người cao tuổi, Hội Nông dân, Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên… và tuyên truyền qua hệ thống đài truyền thanh cơ sở, băng zôn, khẩu hiệu…