Vì một Việt Nam khỏe mạnh, hãy lập hồ sơ quản lý sức khỏe cá nhân từ hôm nay

Họ và tên: Nguyễn Hoàng

MSSV: 15031544

Quản lý sức khỏe cá nhân là gì? Tại sao mỗi người dân cần phải lập hồ sơ quản lý sức khỏe cá nhân tại địa phương sinh sống? Có lợi ích gì không? Nếu bạn đang có cùng thắc mắc thì hãy theo dõi bài viết này?

 

Quản lý sức khỏe cá nhân là gì?

Quyết định số 831/QĐ-BYT do Bộ Y tế ban hành về việc mẫu hồ sơ quản lý sức khỏe cá nhân phục vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu, quản lý sức khỏe cá nhân toàn diện và liên tục tại các trạm y tế cấp xã và tương đương.

Quản lý sức khỏe cá nhân là chủ trương nhằm nắm bắt sức khỏe toàn diện, liên tục cho cá nhân, hộ gia đình và cộng đồng; sàng lọc, phát hiện sớm các bệnh tật; tư vấn sức khỏe, phòng bệnh, nâng cao năng lực cá nhân, hộ gia đình và cộng đồng trong việc chủ động bảo vệ, chăm sóc sức khỏe…

Bác sĩ khám cho bệnh nhân tham gia lập hồ sơ quản lý sức khỏe cá nhân

 

Để tham gia quản lý sức khỏe cá nhân, chúng ta cần lập hồ sơ quản lý sức khỏe cá nhân để được khám sức khỏe tổng thể và định kì. Tất cả dữ liệu sẽ nhập vào hệ thống trên mạng tạo một hồ sơ quản lý sức khỏe điện tử. Nhờ hồ sơ sức khỏe cá nhân, mỗi người có thể tự biết tình trạng sức khỏe của mình qua hệ thống quản lý sức khỏe toàn dân, qua mã định danh và các thông tin bảo mật như: Điện thoại, CMND, mã vạch…

 

Những đại diện đầu tiên

 

Tại Bắc Ninh, việc khám lập hồ sơ quản lý sức khỏe cá nhân bắt đầu triển khai từ cuối năm 2016 tại các xã Chi Lăng và Phù Lương (Quế Võ) với 17 xã, phường, thị trấn tham gia việc khám, lập hồ sơ sức khỏe cá nhân với hơn 92,5 nghìn người.

Công tác khám, lập hồ sơ sức khỏe cá nhân tại Trạm Y tế xã Phật Tích (Tiên Du).

 

Không chỉ tại Chi Lăng, Phật Tích cũng là một trong những đơn vị đầu tiên của huyện Tiên Du tiến hành khám, lập hồ sơ sức khỏe cá nhân. Qua đợt khám tập trung tại Trạm Y tế xã, đã có gần 5.300 người dân được khám và lập hồ sơ sức khỏe cá nhân.

 

Vì một Việt Nam khỏe mạnh

 

Chủ trương quản lý sức khỏe cá nhân dù mang lại nhiều lợi ích cho cộng đồng song công tác khám, lập hồ sơ cá nhân gặp không ít khó khăn do người dân chưa hiểu rõ ý nghĩa của chương trình, truyền thông chưa tốt hoặc  chưa có nhiều đối tượng ủng hộ và tham gia.