Quản lý sức khỏe cá nhân – Vì lợi ích của người dân

Quản lý sức khỏe cá nhân là chủ trương đúng nhằm nắm bắt sức khỏe toàn diện cho cá nhân, hộ gia đình và cộng đồng; phát hiện sớm các bệnh tật, tư vấn sức khỏe, nâng cao năng lực cá nhân, hộ gia đình và cộng đồng trong việc chủ động bảo vệ, chăm sóc sức khỏe…

Công tác khám lập hồ sơ quản lý sức khỏe cá nhân được triển khai từ cuối năm 2016 tại các xã Chi Lăng và Phù Lương (Quế Võ). Chi Lăng là xã đầu tiên thực hiện làm điểm công tác khám, lập hồ sơ quản lý sức khỏe người dân. Bác sĩ Nguyễn Khắc Thăng, Trạm trưởng Trạm Y tế xã Chi Lăng chia sẻ: Là đơn vị đầu tiên thực hiện nên chúng tôi có nhiều bỡ ngỡ. Chúng tôi vừa làm vừa rút kinh nghiệm do chưa có mô hình cụ thể nào.

Phật Tích là một trong những đơn vị đầu tiên của huyện Tiên Du tiến hành khám, lập hồ sơ sức khỏe cá nhân. Người dân được khám sức khỏe tổng thể, tất cả các dữ liệu được nhập vào hệ thống trên mạng tạo thành một hồ sơ quản lý sức khỏe điện tử. Nhờ vậy, mỗi người dân đều có thể biết được tình trạng sức khỏe của mình thông qua hệ thống quản lý sức khỏe toàn dân, qua mã định danh và các thông tin bảo mật khác.

Mẫu hồ sơ quản lý sức khỏe được Bộ Y tế được cập nhật hàng năm khi có yêu cầu. Mỗi người sẽ được cấp một mã số sức khỏe cá nhân, thông qua đó, dù có đi bất kì một bệnh viện nào trên toàn quốc cũng có đầy đủ thông tin dưới dạng file điện tử. Các thủ tục sẽ được giải quyết nhanh chóng và tiện lợi hơn.

Tuy nhiên, lập hồ sơ cá nhân cũng mang lại không ít khó khăn do người dân vẫn chưa hiểu rõ chương trình, số lượng tham gia khám còn ít. Việc thu thập thông tin của người bệnh nhiều nơi còn sơ sài, chưa thực hiện tư vấn sức khỏe cho người dân… Để công tác khám, lập hồ sơ đạt hiệu quả cao hơn, cần sự vào cuộc tích cực của chính quyền, các ban, ngành đoàn thể tại địa phương trong việc tuyên truyền, vận động để người dân thực sự hiểu rõ ý nghĩa và lợi ích của việc lập hồ sơ sức khỏe cá nhân.

 

Bài: Phạm Thị Chi Mai – 14032032