Hồ sơ quản lý sức khỏe cá nhân – Bước tiến mới của ngành y tế Việt Nam

Quản lý sức khỏe cá nhân là chủ trương đúng đắn nhằm rút ngắn công đoạn và nâng cao chất lượng quản lý sức khỏe cộng đồng. 

Từ cuối năm 2016, công tác khám lập hồ sơ quản lý sức khỏe cá nhân bắt đầu được triển khai thí điểm tại hai xã thuộc huyện Quế Võ, Bắc Ninh. Đến nay, đã có 17 xã, phường, thị trấn kết thúc việc khám, lập hồ sơ sức khỏe cá nhân với hơn 92,5 nghìn người. Từ tháng 5, công tác này sẽ triển khai đồng bộ tại các huyện, thị xã, thành phố với tiến độ dự kiến khoảng 2 xã, phường, thị trấn/tháng.

Hồ sơ sức khỏe cá nhân là hệ thống bao gồm các thông tin chung về nhân thân và một số thông tin tiền sử sức khỏe của người bệnh. Khi tham gia lập hồ sơ sức khỏe cá nhân, người dân được khám sức khỏe tổng thể, tất cả dữ liệu nhập vào hệ thống trên mạng tạo một hồ sơ quản lý sức khỏe điện tử. Ở các lần sau, khi khám chữa bệnh, tiêm chủng, quản lí sức khỏe tại bất kì cơ sở y tế nào bệnh nhân đều được bổ sung thông tin vào hồ sơ lưu thông trên toàn bộ hệ thống y tế. Với cách làm này, các thủ tục sẽ được giải quyết nhanh chóng, thuận tiện cho người dân và cán bộ y tế trong việc quản lý khám, chữa bệnh.

Mặc dù mang lại nhiều lợi ích như vậy song công tác khám, lập hồ sơ cá nhân gặp không ít khó khăn do người dân chưa hiểu rõ ý nghĩa của chương trình. Tỷ lệ người dân tham gia còn thấp, chủ yếu là người già và trẻ em. Người trong độ tuổi lao động và những cá nhân đi làm ăn xa tham gia chương trình này rất ít. Mới chỉ có khoảng gần 67% trong tổng số người dân tại các địa phương đã triển khai khám, lập hồ sơ tham gia. Thêm vào đó, do phải thực hiện khám, lập hồ sơ sức khỏe cá nhân cho một lượng người chỉ trong khoảng nửa tháng tại mỗi trạm y tế nên việc thu thập thông tin sức khỏe còn sơ sài; chưa thực hiện tư vấn sức khỏe cho người dân… Để công tác khám, lập hồ sơ đạt hiệu quả cao hơn, cần sự vào cuộc tích cực của chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể tại địa phương trong việc tuyên truyền, vận động để người dân thực sự hiểu rõ ý nghĩa và lợi ích của việc lập hồ sơ sức khỏe cá nhân.

 

Nguyễn Mai Hương

K59 Báo chí

MSSV: 14031966