Bắc Ninh tích cực triển khai công tác lập hồ sơ quản lý sức khỏe cá nhân.

Bắc Ninh là cửa ngõ phía bắc của Thủ đô Hà Nội, với dân số khoảng 1.200.000 người, bao gồm 8 huyện, thị xã, thành phố với 126 trạm y tế xã, phường, thị trấn. Để tăng cường đẩy mạnh công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân, năm 2016, ngành Y tế Bắc Ninh đã phối hợp với các ban ngành trong tỉnh thí điểm triển khai công tác lập hồ sơ quản lý sức khỏe cá nhân tại 02 xã Chi Lăng và Phù Lương (Quế Võ). Dự kiến trong 5-6 tháng tới sẽ triển khai trong toàn tỉnh.

Việc lập hồ sơ điện tử theo dõi, quản lý sức khỏe mang đến nhiều lợi ích. Hiện nay, có số lượng rất ít các trường hợp người dân chủ động đi khám sức khỏe khi chưa có bệnh. Việc khám định kỳ, có hồ sơ quản lý sức khỏe, được tư vấn sức khỏe, định hướng chuyển tuyến khi có bệnh giúp bản thân người bệnh và gia đình hiểu biết được tình trạng sức khỏe của họ và người thân. Mặt khác, việc lập hồ sơ quản lý sức khỏe cá nhân giúp việc chăm sóc sức khỏe ở nhiều tuyến với nhau. Người dân có thể đến khám bệnh ở xã phường hoặc các bệnh quận, huyện, tỉnh trung ương. Bên cạnh đó, hồ sơ sức khỏe cá nhân còn giúp cơ sở thông tin giữa các cơ sở khám chữa bệnh cũng như bên thanh toán cho việc khám chữa bệnh, đó là bảo hiểm. Ngoài ra, thông tin khám chữa bệnh của người dân sẽ trở thành nguồn cơ sở dữ liệu cho bộ y tế và các cơ sở y tế, giúp theo dõi sức khỏe người dân.

Vì vậy, lập được sổ quản lý sức khỏe, khám định kỳ cho người dân không chỉ đúng về mặt khoa học y tế, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân, lợi ích cho ngành y tế, ngành bảo hiểm,…giúp tăng cường công tác chăm sóc được sức khỏe ban đầu, nâng cao chất lượng cuộc sống cho mọi người dân. Với người dân quan trọng nhất là được khám, tư vấn sức khỏe, phát hiện bệnh sớm, bác sĩ phù hợp… Làm được như vậy, trạm y tế xã, phường sẽ thực hiện đầy đủ chức năng của y học gia đình.

Để chăm sóc sức khỏe của bản thân và cộng đồng tốt nhất, mọi người dân hãy tích cực tham gia chương trình khám, lập hồ sơ quản lý sức khỏe cá nhân.

Sền Thị Thu Thảo

Lớp K59 Báo chí

MSV:14030854