Nhóm 6 – Chứng minh tiêu chí 1,2,3 trong thiết kế nội dung website

Nhóm 6:

Đỗ Hoàng Giang 14031871

Hà My 14032045

 

Chứng minh 3 tiêu chí đối với website Bộ Giao thông vận tải: http://mt.gov.vn

 

 1. Tiêu chí 1: Tiêu chí về mục đích truyền thông:
 • Những lý do để xây dựng website: Website mt.gov.vn được xây dựng nhằm giới thiệu về Bộ Giao thông vận tải, các hoạt động, chủ trương, chính sách của Bộ cũng như các luật, thông tin về giao thông. Bên cạnh đó:

+ Những lĩnh vực giao thông luôn là những chủ đề có tin tức cập nhật liên tục và nằm trong nhu cầu cập nhật thông tin cần thiết của người dân.

+ Website của Bộ Giao thông vận tải là cổng thông tin cung cấp thông tin mới nhất, định hướng thông tin sao cho chính xác và thống nhất, tránh gây nhiễu thông tin, là cầu nối tin cậy với nhân dân.

+ Những trang web khác chỉ đưa tin dưới dạng tin tức về giao thông còn những thông tư, văn bản pháp luật và kế hoạch mang tính độc quyền và hàn lâm thì chỉ có website của Bộ mới có thể cung cấp một cách chính thống và xác thực, đáng tin cậy.

 • Những lý do để không xây dựng website:

Những tin tức mới nhất về giao thông cũng được các trang tin tức điện tử khác cập nhật.

 • Nguồn tin của website này chắc chắn được lấy từ chính Bộ Giao thông vận tải. Đây là nơi tập hợp đủ các tin tức mới nhất cũng như các thông tư, văn bản độc quyền. Ngoài ra, nguồn tin còn được lấy từ thực tế, những câu chuyện thực tế, những bài phản ánh, phóng sự.
 • Đối với website này, quá trình duy trì nguồn tin không đáng quan ngại. Bởi nó trực thuộc Bộ Giao thông vận tải.
 • Trang web này đã hoàn thành mục đích truyền thông tới đối tượng của mình:

+ Cung cấp những thông tin về Bộ Giao thông vận tải. Những nhà chức trách và những cán bộ trong ngành sẽ quan tâm đến những thông tin này.

+ Cung cấp những thông tin đầy đủ, chính xác, tổng quát và mới nhất giao thông vận tải trên cả nước. Đây là những thông tin nằm trong nhu cầu cập nhật tin tức chủ yếu và thiết yếu của công dân Việt Nam. Họ cần nắm bắt được tình hình, hoàn cảnh và có những suy ngẫm, thay đổi về mặt ý thức và hành vi, điều chỉnh sao cho phù hợp với định hướng của Bộ Giao thông vận tải.

+ Những thông tin ở trang web này cũng mang tính định hướng xã hội cao vì đó là trang web cầu nối giữa Bộ, ngành, chính phủ với nhân dân của mình.

 

 1. Tiêu chí về đối tượng:
 • Đối tượng đầu tiên chính là toàn thể công chúng Việt Nam, những ai đã, đang và sẽ là công dân Việt Nam, sống và làm việc trên mảnh đất này đều có quyền và nhu cầu được biết và cung cấp những thông tin về giao thông vận tải trong cả nước. Đây là những thông tin ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của nhân dân.

Vì đây là trang web thông tin trực thuộc Bộ nên thông tin có phần hàn lâm, nặng về thông tư và văn bản, chính trị hơn là những tin tức thực tế thông thường. Do đó, đối tượng mục tiêu và tiềm năng của trang web này khác với những trang thông tin khác.

 • Đối tượng mục tiêu của trang web: Những cán bộ làm trong ngành giao thông; những người phụ trách tại các sở, địa phương, tổ chức. Người cần nắm bắt được sự chuyển biến mới nhất về những điều lệ, thông tư, văn bản để chấp hành cho đúng.
 • Đối tượng tiềm năng: Công dân Việt Nam, những người có nhu cầu quan tâm đến những mảng tin tức về giao thông, vận tải.
 1. Tiêu chí 3: Tiêu chí về phân loại nhóm nội dung:
 • Nhóm thông tin ổn định: Những thông tư, văn bản mới nhất của Chính phủ, Bộ, Ngành: Phổ biến pháp luật; Văn bản quản lý; Chiến lược, quy hoạch, kế hoạch; Thông tin thống kê, Phát ngôn của Bộ. Những thông tin mang tính chính thống, độc quyền từ Bộ. Lịch công tác của lãnh đạo, các cải cách mới nhất.
 • Nhóm thông tin cập nhật: Những tin tức và sự kiện cập nhật hàng ngày.
 • Nhóm thông tin chuyên biệt: Những thông tin mang tính định hướng, nhằm phục vụ mục đích chính trị.
 • Nhóm thông tin gia tăng và quảng cáo:

Đây là nhóm thông tin hướng tới những đối tượng tiềm năng của website.