“Điện thoại thông minh là kỷ nguyên của truyền thông mới”

Đó là khẳng định của TS Eddy Borges Rey tại hội thảo“ Truyền thông quốc tế trong xã hội mạng toàn cầu” tổ chức tại Đại Học Khoa Học Xã Hội &Nhân Văn chiều nay 7/4.

Sự phát triển của toàn cầu hóa và các bước tiến mới trong công nghệ với sự tiếp cận rộng rãi của điện thoại và internet sẽ tác dộng mạnh mẽ đến truyền thông.

Ông cho biết: “Tại nước Anh, hầu hết các tin liên quan đến khủng bố, tai nạn… đều do bạn đọc gửi ảnh, tư liệu chụp được từ điện thoại đến tòa soạn.

Ngày nay với chiếc điện thoại trên tay là phóng viên có thể tác nghiệp, với thông tin nhanh nhất, hình ảnh video đến đọc giả”

TS Eddy Borges Rey là giảng viên ĐH Stirling ( Anh quốc) trước khi làm giảng viên 2011 ông từng là nhà sản xuất truyền hình, chuyên gia về quan hệ công chúng.

http://www.facebook.com/k59baochi/videos/1832765740306803/

Thực hiện: Nhóm Đặng Ngọc Thủy