Giới thiệu các khoá học của CMP

Trung tâm đào tạo nghiệp vụ Báo chí truyền thông- Đại học Khoa học xã hội
và Nhân văn- Đại học Quốc gia Hà Nội.

 1. Danh mục các chương trình đào tạo của
  Trung tâm đào tạo nghiệp vụ Báo chí truyền thông- Đại học Khoa học xã hội
  và Nhân văn- Đại học Quốc gia Hà Nội.

  1. Các
   khoá đào tạo sản xuất nội dung chương trình truyền hình
  2. Các
   khoá đào tạo kỹ thuật sản xuất chương trình truyền hình
  3. Các
   khoá đào tạo quay phim truyền hình
  4. Các
   khoá đào tạo Tổ chức sản xuất truyền hình
  5. Các
   khoá đào tạo người dẫn chương trình
  6. Các
   khoá đào tạo kỹ thuật viết báo giấy
  7. Các
   khoá đào tạo kỹ thuật làm báo internet
  8. Các
   khóa đào tạo ảnh báo chí
  9. Các
   khoá đào tạo diễn viên, người mẫu
  10. Các
   khoá đào tạo PR
  11. Các
   khoá đào tạo Tổ chức sự kiện
 2. Thời gian học
  1. Các
   nhóm thời gian từ 2-4 giờ.
  2. Các
   nhóm thời gian 5-8 buổi(mỗi buổi 2 giờ)
  3. Các
   nhóm thời gian 12-15 buổi(mỗi buổi 2 giờ)
  4. Các
   nhóm thời gian trên 30 buổi.
 3. Phương thức huấn luyện, đào tạo
  1. Thực
   tế, huấn luyện trực tiếp: 70%

  2. luận nền tảng: 30%
 4. Hệ thống trang thiết bị hỗ trợ đào tạo
  1. Phòng
   học internet : 60 máy
  2. Studio
   truyền hình: 01 phòng đồng bộ(tương đương 1 kênh truyền hình)
  3. Bàn
   dựng hình: 20 bộ(hỗ trợ card đồ hoạ)
  4. Phòng
   thu phát thanh: 02 phòng(tương đương VOV)
  5. Phòng
   đọc bá âm truyền hình: 02 phòng.
  6. Máy
   quay phim: Z7- 10 máy; XDcam EX1 full HD: 03 máy
  7. Autocue:
   01
  8. Hệ
   thống loa, mic, monitor…
 5. Hình thức hợp tác
  1. Đào
   tạo tại Trung tâm
  2. Liên
   kết đào tạo với các bên