Hội thảo về nghiên cứu văn hóa truyền thông đại chúng

Sáng 26/6/2014, Khoa Báo chí và Truyền thông, ĐHKHXH&NV, ĐHQGHN phối hợp với Ban Nghiệp vụ Hội nhà báo Việt Nam tổ chức hội thảo khoa học “Cơ sở lý luận và thực tiễn, các phương pháp tiếp cận và phương pháp luận nghiên cứu về văn hóa truyền thông đại chúng”.

77a

Trong gần 4 tiếng đồng hồ với hơn 10 tham luận và lượt ý kiến trình bày, Hội thảo tập trung giải quyết nhiều nội dung quan trọng liên quan tới mối quan hệ giữa văn hóa, văn hóa đại chúng và truyền thông, truyền thông đại chúng. Đồng thời, những vấn đề cấp thiết của văn hóa đại chúng và truyền thông đại chúng Việt Nam đương đại cũng được chia sẻ, thảo luận sôi nổi.

79a

Hội thảo thu hút nhiều nhà quản lý, nghiên cứu báo chí truyền thông tham dự

Những nội dung cụ thể gồm:

– Nghiên cứu, tìm hiểu khái niệm, cơ sở lý luận và thực tiễn của văn hóa truyền thông đại chúng;

– Làm rõ phương pháp tiếp cận, phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu văn hóa truyền thông đại chúng.

– Nghiên cứu lý luận và phương pháp tiếp cận mối quan hệ giữa văn hóa và báo chí;

– Nghiên cứu sự gián tiếp cấu thành các định dạng văn hóa và tư tưởng trong xã hội của các phương tiện truyền thông đại chúng;

– Nghiên cứu sự hình thành và phát triển của ngành công nghiệp văn hóa trong bối cảnh truyền thông kỹ thuật số;

– Làm rõ và nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò, nội dung và những vấn đề đặt ra trong thực tiễn về văn hóa truyền thông đại chúng ở Việt Nam hiện nay.

-Làm rõ tính văn hóa cần có đối với truyền thông đại chúng trong bối cảnh kinh tế thị trường và toàn cầu hóa.

78a

Hội thảo cũng là cơ hội học hỏi, trau dồi thêm kiến thức về lý luận báo chí truyền thông cho sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh Khoa BCTT

 

Hội thảo thu hút gần 100 đại biểu là các nhà báo, các nhà quản lý, nghiên cứu báo chí truyền thông và sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh tại Khoa Báo chí và Truyền thông tham gia.

                                                                                                                                                                                      FJC