Đại diện lãnh đạo ĐHQGHN chúc mừng Khoa nhân Ngày 21/6

Đoàn gồm có Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy – Trưởng ban Chính trị Chính trị và Công tác HSSV Đinh Văn Hường cùng Chánh Văn phòng ĐHQGHN Nguyễn Viết Lộc, Phó Chánh Văn phòng Mai Hoàng Anh và Phó Trưởng ban Khoa học Công nghệ Nghiêm Xuân Huy.

83a

PGS.TS. Đặng Thị Thu Hương nhận hoa chúc mừng từ đại diện lãnh đạo ĐHQGHN
Thay mặt Ban Giám đốc ĐHQGHN, PGS.TS Đinh Văn Hường đã đánh giá cao vai trò của Khoa Báo chí và Truyền thông trong hoạt động đào tạo những người làm báo và nghiên cứu báo chí trong thời gian vừa qua.

Đồng chí Đinh Văn Hường cũng nhấn mạnh rằng: hoạt động truyền thông trong thời gian tới cần hướng tới sự chuyên nghiệp, hiệu quả, thông suốt hơn giữa ĐHQGHN và các đơn vị trong ĐHQGHN, vì vậy, vai trò kết nối giữa Khoa Báo chí và Truyền thông, Trung tâm Nghiệp vụ Báo chí và Truyền thông của Trường ĐHKHXH&NV và Đại học Quốc gia Hà Nội cần chặt chẽ hơn nữa.

PGS.TS. Đặng Thị Thu Hương (Chủ nhiệm Khoa Báo chí và Truyền thông) gửi lời cảm ơn tới sự quan tâm của lãnh đạo Đại học Quốc gia Hà Nội, đồng thời chia sẻ một số thành tựu của Khoa Báo chí và Truyền thông, cũng như những định hướng, kế hoạch hoạt động của Khoa trong thời gian tới.