Hội thảo khoa học quốc tế về quản trị nguồn tin

Hội thảo khoa học với tên đầy đủ “Quản trị nguồn tin và nhà cung cấp thông tin trong kỷ nguyên số” sẽ được Khoa Báo chí và Truyền thông phối hợp với Viện KAS (Đức) tổ chức ngày 20/3/2014 tại trường ĐHKHXH&NV.

22b

Hội thảo “Truyền thông xã hội, Truyền thông cổ điển và dư luận xã hội” do Khoa Báo chí và TT phối hợp với Viện KAS tổ chức tháng 10/2013

Đây là lần thứ ba Khoa Báo chí và Truyền thông phối hợp với Viện KAS tổ chức các hội thảo khoa học.

Hội thảo lần này sẽ diễn ra 2 phiên (sáng, chiều) tại Hội trường 701 nhà E, trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, 336 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội.

Hội thảo khoa học được tổ chức nhằm tạo diễn đàn phân tích về chủ đề thực tiễn phát triển của nguồn thông tin, các nhà cung cấp thông tin với các nhiệm vụ cụ thể :

– Xác định vai trò của tài nguyên thông tin, nguồn tin và các nhà cung cấp thông tin tại Việt Nam, đặc biệt trong bối cảnh phát triển của thời đại kỹ thuật số đã hình thành các mô hình lan tỏa thông tin mới.

– Tìm hiểu những thành công và hạn chế của nguồn tin đang được các các phương tiện truyền thông và các nhà cung cấp dịch vụ thông tin sủ dụng, đặc biệt là khi nhu cầu thông tin đang phát triển nhiều thay đổi trong những năm gần đây.

– Giới thiệu về mô hình dịch vụ mới, quy trình sản xuất, công nghệ thông tin trong phù hợp với định hướng phát triển báo chí – truyền thông tại Việt Nam

Hội thảo sẽ trao đổi và làm rõ những vấn đề sau :

– Các bài phát biểu chuyên luận về các nghiên cứu mới trong lĩnh vực truyền thông đại chúng đề cập về sự phát triển của thông tin, nguồn tin, nhà cung cấp thông tin trong bối cảnh số hóa (do các chuyên gia nghiên cứu về lĩnh vực truyền thông đại chúng trình bầy…)

– Các bài phát biểu về kinh nghiệm quản trị dữ liệu thông tin, nguồn tin, các mô hình cung cấp thông tin của các cơ quan thông tin đại chúng hiện nay (do nhiều đại biểu là lãnh đạo các thông tấn xã, cơ quan báo chí truyền thông trình bầy)

– Các đoạn video giới thiệu về mô hình dịch vụ thông tin mới, quy trình sản xuất, công nghệ thông tin trong phù hợp với định hướng phát triển báo chí – truyền thông tại Việt Nam

                                                                                                                                                                          fjc.edu.vn