Lịch chấm khóa luận và sản phẩm tốt nghiệp K54

Hội đồng chấm Khóa luận tốt nghiệp cho SV K54, hệ chính quy của Khoa Báo chí và Truyền thông, được tổ chức trong ngày 4.6.2013.

Hội đồng chấm khóa luận, gồm 4 tiểu ban:
Thời gian: Từ 7g30 phút, ngày 4/6/2013 (thứ Ba tuần sau)
Địa điểm: Giảng đường từ 102 đến 105 nhà G, Trường ĐHKHXH và NV, 336 Nguyễn Trãi, HN.

Tiểu ban chấm sản phẩm tốt nghiệp:
Địa điểm:  Tầng 3 – Nhà H
, Trường ĐHKHXH và NV, 336 Nguyễn Trãi, HN.
Thời gian: Từ 14h ngày 4.6.2013

Danh sách cán bộ phản biện khóa luận K54 chính quy

Xin chúc các bạn sinh viên bảo vệ tốt và trân trọng kính mời các bạn sinh viên các hệ cùng những người quan tâm đến tham dự.

Khoa Báo chí và Truyền thông