Lịch bảo vệ luận án tiến sỹ cấp Nhà nước của NCS. Dương Văn Thắng

Thời gian: 8h30, thứ Năm, ngày 09/5/2013.
Địa điểm: Phòng 701 nhà E, Trường ĐH KHXH & NV.

Lịch bảo vệ luận án tiến sỹ cấp Nhà nước của NCS. Dương Văn Thắng như sau:

Thời gian: 8h30, thứ Năm, ngày 09/5/2013.
Địa điểm: Phòng 701 nhà E, Trường ĐH KHXH & NV.

Kính mong các thầy, cô và các nghiên cứu sinh thu xếp thời gian đến dự buổi bảo vệ.